Politica GDPR

POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le puneți la dispoziția noastră urmează să fie procesate. În acest sens, vă rugăm să citiți prezentul document pentru a vă asigura că datele pe care alegeți să ni le furnizați sunt în siguranță și pentru a vă informa cu privire la modul în care acestea vor fi colectate, folosite și protejate. De asemenea, vă rugăm să studiați și „Politica de cookie” prezentă pe site.

Toate informațiile cuprinse în acest material au legătură și sunt valabile în raport cu activitatea pe site-ul „hellomaximize.ro”,  denumit în continuare hellomaximize.ro sau site-ul.

Siguranța datelor dumneavoastră personale reprezintă un aspect important pentru noi astfel că respectăm întocmai prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Ne angajăm să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în concordanță cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Vă informăm că avem posibilitatea să actualizăm și să modificăm periodic această Politică de protecție a datelor cu caracter personal („Politica GDPR”) fără a fi necesar să vă cerem un acord prealabil și fără a fi supuși unei proceduri de notificare individuală ori specială a modificărilor aduse. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea actualizată a Politicii de protecție a datelor cu caracter personal, rămânând în sarcina dumneavoastră să verificați conținutul acestei Politici ori de câte ori accesați site-ul, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultima versiune.

În eventualitatea în care aveți întrebări sau nelămuriri, vă recomandăm să ne contactați la adresa de e-mail admin@hellomaximize.ro, tel +40 757 741 106 (număr cu tarif normal) sau prin poștă/curier la adresa: sat Baciu, comuna Baciu, str. Triajului, nr. 21, jud. Cluj.

1. Operatorul

Proprietatea site-ului și calitatea de Operator de Date cu caracter personal este deținută de Maximize Ecommerce SRL, cu sediul social în sat Baciu, comuna Baciu, str. Triajului, nr. 21, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3956/2018, având CUI RO39833502 (denumită și în continuare și Societatea).

În mod excepțional și în condițiile prevăzute la pct. 7 este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin. Transmiterea de date personale către terți are loc în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora și o asumare a asigurării protecției datelor.

2. Date personale prelucrate prin intermediul site-ului

Datele personale pe care le prelucrăm prin intermediul site-ului sunt: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, IP.

Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv.

De asemenea, punem la dispoziție pe site o secțiune specială dedicată oferirii de testimoniale. Acestea constau în materiale în care vă expuneți experiența dumneavoastră raportat la serviciile Societății.

Materialele pot fi scrise și semnate cu nume, prenume, funcție, loc de muncă, pot fi însoțite sau nu de fotografia pe care o încărcați personal pe site sau prin intermediul site-urilor de socializare afiliate sau pot fi materiale audio sau video, în care apar vocea și imaginea dvs, după caz. Testimonialele pot fi utilizate de către Societate în scopul serviciilor de reclamă, marketing și publicitate, prin publicare pe acest site, dar și pe alte canale de promovare.

Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizează clienții noștri site-ul - puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri afișată pe pagina principală a site-ului nostru.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, definite ca atare de GDPR. Nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru date legate de starea dumneavoastră de sănătate, de starea psihică, de orientarea religioasă sau sexuală sau alte date sensibile pe care alegeți să le dezvăluiți. Secțiunile din formularele de contact nu sunt destinate colectării unor astfel de date, urmând să le ștergem imediat în cazul în care descoperim că astfel de date au fost comunicate. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor.

Precizăm faptul că Operatorul colectează datele personale pe care le furnizați în mod voluntar (fie prin testimoniale, fie pentru depunerea unei candidaturi, fie pentru solicitarea unei oferte de servicii), raportat la momentul trimiterii cererii de ofertă/candidaturii dvs., cât și ulterior, la momentul comunicării pe baza cererii de ofertă/ interviului și/sau al evaluării. Vă informăm că sunteți liber(ă) să decideți dacă ne furnizați aceste date personale.

3. Scopul prelucrării

Solicităm și prelucrăm date personale pentru:

 • preluarea solicitării de ofertă, transmiterea către dumneavoastră a ofertei concrete cu privire la serviciile Societății, de care sunteți interesat, validarea, prelucrarea, informarea dumneavoastră asupra stării cererii de ofertă/ofertei, precum și asupra stadiului serviciilor, dacă va fi cazul
 • a face posibilă funcționarea site-ului
 • îmbunătățirea serviciilor și produselor pe care le oferim
 • transmiterea de newslettere, materiale informaționale legate de serviciile și produsele noastre
 • oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate
 • evaluarea serviciilor oferite pe site
 • monitorizarea vânzărilor și comportamentul Clienților, scopuri administrative, de media și altele asemenea
 • comunicarea de oferte de bunuri și/sau servicii
 • diagnosticarea sau remedierea problemelor tehnice
 • recrutare de personal angajat/colaborator pentru Societate.

4. Temeiurile prelucrării

Operatorul are dreptul de a prelucra date personale pentru scopurile prezentate mai sus:

 • pentru că prelucrarea datelor este necesară pentru funcționarea site-ului, pentru accesul la informațiile legate de serviciile oferite, dar și oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, dacă este cazul
 • pentru că v-ați dat consimțământul expres în acest sens prin bifarea căsuțelor aferente în cadrul notificărilor sau formularelor de pe site
  În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru încheierea și executarea raporturilor noastre juridice, nu vom prelucra date personale pentru niciunul dintre scopurile de mai sus dacă nu avem consimțământul dumneavoastră în acest sens.

5. Durata de stocare și prelucrare a datelor personale

Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

Ne propunem să revizuim și să actualizăm periodic baza noastră de date astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

6. Măsuri de securitate a datelor

Societatea asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date.

Ne angajăm să vă păstrăm datele personale în siguranță și să luăm măsurile rezonabile în acest sens, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau alterării acestora.

Ne instruim sistematic angajații legat de importanța protejării datelor cu caracter personal, am instituit proceduri interne în acest sens și, în plus, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că și partenerii noștri gestionează măsuri adecvate pentru prelucrarea datelor personale care pot ajunge la ei în cadrul raporturilor noastre contractuale.

7. Transmiterea datelor către alte persoane

Nu vindem și nu închiriem către terțe persoane datele cu caracter personal oferite de dumneavoastră. Transferarea către terțe persoane a datelor se va realiza doar în mod excepțional. Astfel, este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: furnizorii de servicii informatice, de servicii de contabilitate, de servicii juridice, de servicii de marketing, de servicii de curierat, de servicii de internet și telefonie mobilă, specialiști în domeniul de activitate în care activăm, pe care îi contractăm pe a vă oferi o calitate cât mai bună a serviciilor noastre și alți asemenea furnizori.

Transmiterea datelor către terțe persoane are loc sub rezerva asumării de către acestea a clauzelor de confidențialitate pe care le stabilim.

De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau către instanțele de judecată atunci când ne apărăm în justiție sau când ni se cere de către instanță acest lucru.

Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri afișată pe pagina principală a site-ului nostru.

Transferul datelor cu caracter personal în afara țării

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara țării către state din Uniunea Europeana („UE”) sau din Spațiul Economic European („SEE”).

Astfel, vă informăm că orice transfer efectuat de către Operator către un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protecția datelor nr.  2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).

Transferul datelor către un stat care nu este membru UE sau SEE va putea fi operat doar cu în condițiile legislației speciale aplicabile.

Datele cu caracter personal menționate în această notă de informare nu sunt transferate către state care nu asigură protecție adecvată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

8. Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care ni le furnizați

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin adopta de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Site-ul este aliniat la cerințele GDPR și folosește tehnologie de criptare și securizare a datelor la nivelul celor folosite de instituțiile bancare.

Vă asigurăm și vă respectăm drepturile stabilite prin legislația în vigoare.
Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție pe email la adresa admin@hellomaximize.ro, sau la numărul de telefon +40 757 741 106 (număr cu tarif normal).

Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele  dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de email admin@hellomaximize.ro.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege,

Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:

a) nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;

b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;

c) vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct);

d) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;

e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;

f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.

Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:

a) trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;

b) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

a) contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

b) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;

c) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața organelor de arbitraj;

d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/.

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând.

Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând  in continuare valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa: sat Baciu, comuna Baciu, str. Triajului, nr. 21, jud. Cluj, email admin@hellomaximize.ro telefon +40 757 741 106 (nr. cu tarif normal).

9. Date ale minorilor

Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Vă rugăm să nu vă creați cont pe site-ul nostru și să ne furnizați nicio informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani.

Societatea are dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile, Politica de protecție a datelor și Politica de cookie-uri ori de câte ori accesați site-ul.

10. Procesul de recrutare


Având în vedere participarea persoanei vizate în cadrul procedurilor de recrutare de personal în cadrul Societății Maximize Ecommerce SRL, procedură care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, pe lângă punctele menționate mai sus, este informată cu privire la următoarele aspecte:

 • Destinatarii datelor - Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (în cadrul procedurii de recrutare) pot fi transmise de către Societate angajaților săi responsabili cu partea de recrutare personal, societăților afiliate din țară sau străinătate, precum și furnizorilor de servicii IT, servicii contabile și HR, ori către alți furnizori implicați în procedurile de recrutare de personal în cadrul Societății. Datele cu caracter personal menționate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise unor autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în activități de control cu privire la activitățile sau activele Societății, care solicita Societății sa furnizeze informații, în baza obligațiilor legale care incumbă Societății. Astfel de autorități publice sau instituții pot fi: Autoritatea Națională de Administrare Fiscală dar și alte autorități, după caz.
 • Categoriile de date cu caracter personal ce pot fi prelucrate de către Operator în baza prezentului consimțământ sunt: nume, prenume, CNP, data nașterii, adresa, adresa de email, număr de telefon, imagine fotografică și alte informații cuprinse în CV-ul pus la dispoziție.
 • Scopul colectării datelor: Prelucrarea are loc în scop de gestionare, planificare și organizare a activităților în cadrul Societății, în cadrul cărora Societatea poate contacta persoana vizată pentru oferirea de oportunități de angajare sau colaborare.
 • Temeiurile prelucrării: Prelucrarea datelor personale ale persoanei vizate are loc în baza consimțământului acesteia.
 • Durata prelucrării: Vom stoca datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (în cadrul procedurii de recrutare) doar pentru perioada de timp necesară atingerii scopurilor prelucrării, așa cum sunt ele menționate mai sus, și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare pentru fiecare categorie de date, fără a depăși durata pentru care v-ați dat consimțământul (cu excepția situației în care vreo prevedere legală ne impune păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată).
 • Procesul decizional automatizat și crearea de profiluri: Datele cu caracter personal menționate în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv creare de profiluri.
 • Refuzul prelucrării și consecințele sale: Datele cu caracter personal ne sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. În situația în care vă retrageți consimțământul mai înainte de expirarea duratei pentru care l-ați acordat, vom șterge datele dvs din baza noastră de date și nu vă vom mai putea contacta în cazul în care apar oportunități de angajare sau colaborare în cadrul Societății.
 • Toate celelalte drepturi sunt mai sus

 

10. Responsabilul cu Protecția Datelor

 

În eventualitatea în care aveți întrebări sau nelămuriri, vă recomandăm sa ne contactați la adresa de e-mail admin@hellomaximize.ro, tel  +40 757 741 106  (număr cu tarif normal) sau prin poștă/curier la adresa: sat Baciu, comuna Baciu, str. Triajului, nr. 21, jud. Cluj.