Termeni și Condiții

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile prezentate prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor Termeni și condiții.

1. Proprietarul site-ului

Site-ul hellomaximize.ro este deținut de către  Maximize Ecommerce SRL, cu sediul social în sat Baciu, comuna Baciu, str. Triajului, nr. 21, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3956/2018, având CUI RO39833502, telefon +40 757 741 106 (*linie cu tarif normal), email: admin@hellomaximize.ro .

Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „Societate” pentru a ne referi la Maximize Ecommerce SRL, respectiv termenii „hellomaximize.ro” sau „site” pentru a ne referi la site-ul hellomaximize.ro.

2. Despre site

hellomaximize.ro este un site de prezentare a serviciilor din domeniul marketing-ului online, pe care Societatea le poate presta pentru dumneavoastră. Prin utilizarea site-ului, aveți posibilitatea să ne contactați și să ne comunicați website-ul/urile pe care îl/le dețineți, în vederea stabilirea serviciilor pe care le putem presta pentru dumneavoastră. Evaluarea este gratuită.

Totodată, pe lângă informații legate de echipa de lucru, de carieră, de proiectele realizate,  pe site vă sunt puse la dispoziție mai multe informații referitoare la recrutare, inclusiv posibilitatea de a ne comunica online datele în vederea contactării pentru o posibilă angajare.

Vă rugăm să studiați și „Politica de GDPR” prezentată pe site mai înainte de a ne comunica orice date de contact.

3. Condiții de utilizare a site-ului

Site-ul poate fi utilizat doar pentru vizionarea și contactarea Societății în vederea solicitării de oferte sau în vederea inițierii unor relații de parteneriat sau de muncă cu Societatea.

Societatea nu poate garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe serverele pe care este găzduit care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil.

Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere, în cazul în care constatăm nerespectarea prezenților Termeni și condiții sau ineficiența raporturilor dintre părți prin intermediul site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a desființa site-ul fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.

4. Limitarea răspunderii

Societatea are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă în acest sens.

Societatea nu este responsabilă pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau pentru viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării sau navigării pe site sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

5. Procedura de soluționare a reclamațiilor

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, timpul în care ați primit răspuns la solicitări de natură administrativă ne va fi comunicată direct prin email la adresa: admin@hellomaximize.ro .

Nemulțumirea dumneavoastră va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii.

Aveți obligația de a nu face publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Societății prin aceste acțiuni.

Orice astfel de nemulțumire se poate adresa în termen de maxim o lună de la data producerii sale.

6. Proprietate intelectuală și industrială

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura, materialele cuprinse pe site, know how, conținut, structură, administrare program și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Societății. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Societate.

Utilizatorul nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului, vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Utilizatorul nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

De asemenea, Societatea deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului proiectelor, textelor, asupra fotografiilor, înregistrărilor, filmărilor și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.

7. Publicitatea

Prin accesarea site-lui, aveți posibilitatea de a vă manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc. Societății într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Societății cu referire la informațiile conținute de acesta.

Vă puteți retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin simpla contactare a reprezentantului nostru la adresa: admin@hellomaximize.ro sau prin accesarea butonului Dezabonare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

Site-ul poate conține link-uri sau alte tipuri de conținut (reclame în  nume propriu sau reclame plătite în numele unor terțe persoane) legate de site-uri, produse sau servicii oferite de terțe persoane. Societatea nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește conținutul acestor link-uri.

8. Legea aplicabilă

Relația dintre Utilizator și Societate va fi guvernată și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între Societate și Utilizator în legătură cu raporturile decurgând din stabilirea raporturilor pe site, urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Cluj.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica GDPR” de pe site-ul nostru.

10. Dispoziții finale

Acest site este deținut de către Societatea Maximize Ecommerce SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

Societatea are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare în acest sens, postând varianta actualizată pe site, iar dumneavoastră aveți obligația de a citi Termenii și condițiile actualizate. Aveți obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu puteți pretinde și nu vă puteți apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării și/sau utilizării acestuia.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului in orice moment si la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile de pe site fără vreo notificare prealabilă.

Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.